Akrofobi Nedir?

Akrofobi, yüksekliğe karşı hissedilen endişe, korku ve yüksek yerlerden uzak durma anlamlarına gelir. Tedavi edilemediği durumlarda hastayı psikolojik olarak çok fazla etkileyerek yaşam kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Akrofobi durumunun başlangıcı genellikle çocukluk dönemlerine dayanır ve kadınlarda erkeklere nazaran daha sık karşılaşılır. Bu korkuya sahip kişiler genellikle asansöre binerken veya merdiven çıkarken bile yoğun kaygı durumu yaşayabilirler. Yükseklik korkusu kişiden kişiye veya durumdan duruma farklılık gösterebilir. Yine bazı kişilerde yükseklik korkusu o kadar fazladır ki çok az yükseklikte bile panik yaşayarak korku duyarlar. Tüm bu nedenler yüzünden yükseklik korkusuna sahip olan kişiler durumdan fazlaca etkilenerek yaşam kalitelerinde düşüş yaşamaktadırlar.

Akrofobi Nedir

Akrofobi Belirtileri

Akrofobi, bir çeşit kaygı bozukluğudur ve özgül fobiler kategorisinde yer alır. Genellikle yüksekte olmak veya yüksek bir yerden düşme fikri herkes için kaygı vericidir. Fakat akrofobiye sahip kişilerde bu durum daha yoğun bir şekilde yaşanmaktadır.  Yükseklik korkusuna neden olan birbirinden farklı birçok neden olsa da belirtileri genellikle benzerlik gösterir. Belirtileri ise kısaca şunlardır:

  • Obsessive compulsive bozukluk
  • Panik bozukluk yaşanması
  • Travma ve strese dayalı bozukluklar
  • Kalp çarpıntısı
  • Kaslarda gerilme hissetme
  • Baş dönmesi
  • Çok az yüksek bir alanda dahi ellerin titremesi
  • Balkondan bakamama veya bakmakta zorlanma.

Nasıl Tedavi Edilir?

Diğer tüm fobiler tedavi edilebildiği gibi akrofobinin de tedavi edilmesi elbet mümkündür. Genellikle akrofobiye sahip olan kişiler tedavi olmak yerine yüksek yerlerden kaçınmayı tercih eder. Mesela, bir apartmanda yaşıyorsa mutlaka 1. katta oturmayı seçerler. Tedaviden kaçınmak kişinin sorununa çözüm üretmediği gibi işleri daha da zora sokabilir. Yani kişi her zaman yükseklikten kaçınamayacağı için ister istemez bu sorun yükseklik korkusu yaşayan kişiye dert olacaktır. Akrofobi sorununun tedavi edilmesinde kullanılan yöntemlerden biri sanal gerçekliktir. Bu tedavide psikoterapi uzmanları akrofobi yaşayan kişilere sanal gerçeklik yardımıyla yükseğe maruz bırakarak yavaş yavaş alışmasını sağlamaya çalışır.

Yükseklik korkusu tedavisinde kullanılan başka bir yöntem ise bilişsel davranış tedavisi yöntemidir. Bu tedavi yönteminde uzmanlar bu korkuya sebep olan faktörleri inceleyerek sorunun kökenine inmeye çalışırlar. Tüm bunlara sebep olan faktörler bulunduğunda bunların üzerine gidilerek yükseklik korkusu tedavi edilmeye çalışılır.

Yorum Ekle