Rusya Tarihi

Rusya’nın Kurtuluş Savaşı

Rusya’nın Kurtuluş Savaşı 1917 Ekim Devrimi’nin ardından, Rusya’nın karşı karşıya kaldığı birçok sorun vardı. İç savaş, gıda kıtlığı, ekonomik kriz ve Batı güçlerinin saldırısı, Rusya’nın savaşa dahil olmasıyla daha da kötüleşti. Ancak Rusya halkı, Çarlık rejiminden kurtulmuştu ve birlikte hareket ederek yeni bir Sovyet hükümeti kurdu.

Bununla birlikte, ülke hala birçok sorunla karşı karşıyaydı. Geleceğin ne olacağı belirsizdi. Ülkenin yeniden yapılandırılması, ekonomik kalkınma ve yoksulluğun azaltılması için çalışmalar yürütülmesi gerekiyordu.

Savaşta, iki taraf arasında çatışmalar yaşandı. Kızıl Ordu olarak bilinen Bolşevik kuvvetleri, beyaz muhalefetle savaşmak zorunda kaldı. Sovyetler Birliği’nin önde gelen lideri Vladimir Lenin, düşmanlarla mücadeleyi koordine etti.

Çatışmalar Sırasında Sonrasında
 • Bolşevikler, savaşın başında güçsüz durumdaydı.
 • Beyazlardan daha az kaynaklara sahiptiler.
 • Ancak Bolşevikler, savaşın başlarında güçlerini birleştirdi.
 • Savaşın sonunda Bolşevikler, beyaz ordusunu yendi.
 • Bu nedenle Sovyetler Birliği’nin yönetimini devraldılar.
 • Rusya’nın geleceğine dair belirsizlik, sona erdi.

Birçok insan, İspanya İç Savaşı gibi daha sonraki savaşların öncüsü olduğunu iddia eden Rusya’nın Kurtuluş Savaşı’nın geçmişini bilmez. Ancak olaylar, Rusya’nın tarihinde önemli bir dönüm noktasıydı.

İvan’ın Çarlık Dönemi

İvan’ın Çarlık Dönemi Rus tarihinde oldukça önemli bir dönemdir. Bu dönemde Rusya, kendine özgü bir siyasi, ekonomik ve sosyal sistem geliştirmiştir. İvan’ın yönetimindeki Rusya, sıkı bir merkezi yönetim anlayışıyla idare edilmiştir. Bu sistemde, Çar’a tam yetki verilmiş, halkın yaşamı çok sıkı bir disiplin altına alınmıştır.

İvan’ın Çarlık Dönemi’nde Rusya’da siyasi ve ekonomik olarak önemli değişiklikler gerçekleşmiştir. İşçilerin hakları korunmuş ve toprak reformları yapılmıştır. Devlet kontrolünde bankalar kurulmuş, aynı zamanda savunma sanayi de geliştirilmiştir. Bu sayede Rusya, dönemin en güçlü ülkelerinden biri haline gelmiştir.

 • Çarlık Dönemi’nde Rus sanatı
 • Rusya’nın sanayi devrimi
 • Çarlık Dönemi’nde Rus aydınları

Ülkedeki güçlü merkezi yönetim sayesinde, Rus sanatı da önemli gelişmeler kaydetmiştir. Mimari, resim, heykel ve edebiyat alanlarında büyük ilerleme kaydedilmiştir. Dönemin önemli aydınları arasında ise Puşkin, Tolstoy, Dostoyevsky gibi isimler yer almıştır. İvan’ın Çarlık Dönemi, bu yüzden sadece siyasi ve ekonomik açıdan değil, sanat ve kültür alanlarında da büyük bir ivme kazandırmıştır.

Yıl Önemli Olaylar
1547 İvan IV, tahta çıktı
1552 Kırım Tatarları’nı yendi
1556 Astrahan Ordusu’nun öldürülmesi

İvan’ın Çarlık Dönemi, önemli bir dönüm noktasıdır. Rusya, bu dönemde çağdaş Avrupa ülkeleriyle eşdeğer konuma gelmiştir. Günümüzde Rusya, bu dönemdeki mirasıyla hala etkisini sürdürmektedir.

Sovyetler Birliği’nin Kuruluşu

1922 yılında Sovyetler Birliği, 15 üyenin birleşmesiyle kuruldu.

Bu birleşme, Rus İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra gerçekleşti ve ülkede büyük bir siyasi, ekonomik ve toplumsal değişim sürecini başlattı.

Sovyetler Birliği’nin kuruluşu, komünizmin yayılması ve sosyalizmin inşa edilmesi için önemli bir adımdı. Ancak, bu süreçte çok sayıda zorlukla karşılaşıldı.

 • Ülkedeki halkın bazı kesimleri, yeni kurulan rejimi kabul etmekte zorlandı.
 • Ekonomik olarak geri kalmış olan Sovyetler Birliği, endüstriyel kalkınma için sorunlar yaşadı.
 • Bunların yanı sıra, ülkede yaşanan iç savaş ve dış müdahaleler, sosyalist inşanın önünde büyük engeller oluşturdu.

Bu zorluklara rağmen, Sovyetler Birliği 70 yıldan fazla bir süre varlığını sürdürdü.

Kuruluş Tarihi 30 Aralık 1922
Nüfus 293 milyon (1989)
Yüzölçümü 22,40 milyon km²
Başkent Moskova

Sovyetler Birliği’nin kuruluşu, dünya tarihinin en önemli olaylarından biridir. Kremlin’in zirvesinde gerçekleşen bu olay, dünya siyasi sistemlerinde devrim yarattı ve dünya politikasını kökünden değiştirdi.

Rus Devrimi Ve Lenin

Rusya’da 1917 yılında gerçekleşen Rus Devrimi, tarihin en önemli olayları arasında yer alıyor. Devrim, bir yandan Çarlık Dönemi’ne son verirken, diğer yandan Sovyetler Birliği’nin kuruluşuna da işaret etti. Bu tarihi olayda öncülük eden kişi ise Vladimir Lenin oldu.

Bolşevik Partisi lideri Lenin, proletarya diktatörlüğünü kurmak amacıyla Rusya’da birçok ayaklanmanın öncülüğünü yapmıştı. Ancak Ekim Devrimi, Lenin’in ve Bolşevikler’in zaferiyle sonuçlandı. Lenin, ardından çıkardığı ‘Sosyalist Devrimin Zaferi’ adlı yazısında, devrimin önemine ve nedenleri hakkında görüşlerini paylaştı.

Lenin’e göre, Rus Devrimi’nin ana nedeni, Rusya’nın geri kalmışlığı ve Çarlık rejiminin yıkılması arzusuydu. Bu amaçla, yoksulların devrimi olarak nitelenen devrim, sosyalizmin yolunu açtı ve burjuva-demokratik devrimleri tamamladı.

Rus Devrimi ve Lenin
Lenin, Rus Devrimi’nde önemli bir rol oynamıştır.
Rusya’nın geri kalmışlığı devrimin ana nedenidir.
Bolşevikler’in Ekim Devrimi zaferi, Lenin’in liderliğiyle gerçekleşti.

Lenin, devrimin ardından Sovyetler Birliği’nin kuruluşuna da öncülük etti. Kendisi, ilk Sovyetler Birliği’nin başkanı olarak seçildi ve ülkenin sosyalist bir yönetim anlayışı benimsemesini sağladı. Ancak Lenin’in sağlığı kötüye gitmeye başladı ve kısa süre sonra hayatını kaybetti.

Rus Devrimi’nin tarihsel önemi ise, sadece Rusya’yı değil, dünya tarihini de etkiledi. Devrim, sosyalizmi dünya tarihinde ilk kez uygulama fırsatı verdi ve birçok ülkeye örnek oldu. Ancak devrimin sonrasında yaşananlar ise, tartışmaların odağı haline geldi ve günümüze kadar süregelen tartışmaların kaynağı oldu.

Petrol Ve Doğal Kaynaklar

Petrol ve Doğal Kaynaklar, dünya ekonomisinin en önemli bileşenlerinden biridir. Herhangi bir ülkenin ekonomik gücü, petrol ve doğal kaynaklarına bağlıdır. Petrol, dünya çapındaki neredeyse her endüstride kullanılır. Petrol, karayolu taşımacılığından uçaklara kadar pek çok taşımacılık sektöründe kullanılmaktadır. Ayrıca plastik, boya, gübre, ilaç ve binlerce başka endüstride de kullanılır.

Tüm bu kullanımların yanı sıra, doğal kaynakların da bir hayli önemi vardır. Doğal kaynaklar, tarım, hayvancılık, madencilik, ormancılık ve diğer endüstriler için önemlidir. Ayrıca, su kaynaklarına da dahildir.

Ülkelerin petrol ve doğal kaynaklara erişimi, çoğu kez jeopolitik faktörlere bağlıdır. Bazı ülkeler petrol ve doğal kaynak kaynaklarına doğrudan erişebilirken, diğerleri bu kaynakları satın almak için hedef ülkelere doğru ilerler. Bu durum, ülkeler arasındaki siyasi ilişkileri de etkileyebilir.

Ülke Petrol Üretimi (milyon varil/gün) Doğal Gaz Üretimi (milyar metreküp/yıl)
Rusya 10,81 612
Suudi Arabistan 9,85 103
ABD 6,12 810

Görüldüğü gibi, petrol ve doğal gaz üretiminde liderlik pozisyonunda bulunan Rusya, diğer ülkelerin gerisinde kalan Suudi Arabistan ve ABD’yi geride bırakıyor. Ancak, toplam petrol tüketimi de hesaba katıldığında, Suudi Arabistan’ın petrol ihracatından en fazla faydalanan ülkelerden biri olduğu görülmektedir.

Özetle, petrol ve doğal kaynaklar dünya ekonomisi için hayati önem taşımaktadır. Bu kaynaklara erişim, ülkeler arası siyasi ilişkilere de etki edebilir. Ülkelerin petrol ve doğal kaynakları üretme ve kullanma şekilleri de, küresel çevre üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

II. Dünya Savaşı Ve Soğuk Savaş

II. Dünya Savaşı, dünya tarihindeki en büyük çatışmalardan biriydi ve yüzyılın belirleyici anlarından biri olarak kabul edilir. 1939’da Almanya, Polonya’yı istila etti ve İngiltere ve Fransa’nın Almanya’yı durdurma girişimi başarısız oldu. Sovyetler Birliği, Almanya’nın Doğu Cephesindeki saldırısına karşı savaştı ve savaşın büyük kahramanlıklarından biri olarak kabul edilir.

Savaşın ardından dünya, Soğuk Savaş adı verilen bir döneme girdi. Bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Sovyetler Birliği arasındaki ideolojik ve askeri rekabet dünya genelinde etkili oldu. ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki gerilim, silah yarışının artması ve nükleer güç kullanma tehdidinin ortaya çıkması gibi sonuçlar doğurdu.

Amerika Birleşik Devletleri Sovyetler Birliği
Amerikan Rüyası Kolektif ideoloji
Kapitalizm Komünizm
Özgürlük Eşitlik

Soğuk Savaş, ABD ve Sovyetler Birliği arasında ideolojik ve askeri bir çatışmaya dayanıyordu ve bir noktada herhangi bir zamanda açık savaşa evrilebilirdi. Ancak, sonunda Sovyetler Birliği’nin çökmesiyle, Soğuk Savaş resmen sona erdi ve yeni bir dünya düzeni başladı.

Yorum Ekle