Mikro Öğrenmenin Arkasındaki Psikolojik Nedenler

Mikro öğrenme, küçük öğrenme parçaları ve hızlı öğrenme etkinlikleriyle ilgilidir. Mikro öğrenme, büyük miktarda eğitim bilgisini belirli bir öğrenme hedefine odaklanan küçük, kolayca sindirilebilir parçalara ayırır. Öğrencilerin ihtiyaç duydukları bilgiye istedikleri zaman ulaşmalarını kolaylaştırır.

Mikro öğrenme materyalleri metinler, videolar, grafikler, ses, oyunlar, değerlendirmeler ve testler dahil olmak üzere birçok farklı biçimde olabilir. Ancak, her zaman kısa ve anlaşılır olmalıdır. Mikro öğrenmenin en büyük faydalarından biri, öğrencilerin işlerini kesintiye uğratmadan yeni bir beceriyi alıp hemen uygulamaya koymalarını sağlamasıdır.

Arkasındaki Bilim

Öğrenme belirli bir ortamda gerçekleşir, dinamiktir ve her bireye özgüdür. Öğrenme karmaşıktır ve her birey için benzersizdir. Araştırmacılar ise insan öğrenmesini etkileyen unsurları keşfettiler. Davranışçılık, yapılandırmacılık, bilişselcilik ve deneyimcilik bunlar arasında en önemli 4 faktördür.

Davranışçılık

Öğrenme, çevredeki uyaranlara tepki olarak meydana gelen davranışsal bir değişikliktir. Olumlu uyaranlar veya ödüller, eylemle olumlu bağlantılar kurar ve tekrarlanmasını teşvik ederken, olumsuz uyaranlar veya ceza biçimleri insanları belirli davranışlarda bulunmaktan caydırır.

Bilişselcilik

Düşünceler, bilgi, anılar, hırs, yansıma ve problem çözme, öğrenmeye katkıda bulunan zihinsel yetenekler ve faaliyetlerdir. En sık kullanılan öğrenme yöntemleri, geleneksel öğrenme biçimleri olarak kabul edilen okuma ve ders anlatımıdır.

Yapılandırmacılık

Öğrenciler çevrelerini anlarlar ve kendi kendilerine düşünmelerini yeniden yapılandırırlar. Öğrenenler, sosyal yapılandırmacılığa göre bir keşif süreci yoluyla organik olarak bilirler. Bilişsel yapılandırmacılık ise öğrenmeyle ilişkili yaşa dayalı normal gelişim evreleriyle ilgilenir. Öğrenmeyi, bir öğrencinin dünyanın psikolojik resminin daha deneyimsel olarak bilgilendirilmesi süreci olarak tanımlar. Öğrenme yöntemlerinizin bir parçası olarak açık uçlu sorular ve işbirlikçi özgür düşünce kullanıyorsanız, doğru yoldasınız, ancak uyum eğitimi için uygun olmayabilir.

Deneyimcilik

Öğrencilere yalnızca kolaylaştırıcı olarak bir öğrenme deneyimi sağlarsınız, ancak öğrencilerin bundan ne alacağını etkilemiyorsunuz. Öğrencilerin yanılma veya aptal görünme endişesi duymadan özgürce keşfedip deneyebilmeleri için güvenli ve tehdit edici olmayan öğrenme ortamları oluşturmak isteyeceksiniz. Mikro öğrenme, yapılandırmacılık gibi, yalnızca deneyimciliğin tamamlayıcısı olarak hizmet edebilir.

Yorum Ekle