Zamanı Satın Alabilirse Para Mutluluk Getiriyor!

Yeni bir çalışmaya göre, zamanımız yetersiz olduğunda daha fazla stres altındayız, bu nedenle zaman kazanmak için para harcarken (metro yerine taksiye binmek gibi) daha mutluyuz. Ev bakıcılarını, günlük temizlikçileri, taksileri veya paket servisleri düşünün. Zamanımız çok kısıtlı olduğunda küçük bir hizmet, o anda kazanacağımız marjinal faydadır.

zaman

zaman

Zaman Kıtlığı ve Strese Karşı Küçük Manipülasyonlar

Zaman yetersizliği, dünya çapında gelir arttıkça nispeten yeni bir konu ve konuya bağlantılı olarak başka bir sorun daha geliyor; stres. Araştırmalar, zengin ülkelerdeki insanların yoksul olanlardan daha fazla stres altında olduğunu gösteriyor. İlk bakışta pek mantıklı görünmüyor, ancak her şeyin yapılmasını sağlayamamak, zamanı durduramamak, stresin en büyük nedenidir. Dolayısıyla, satın alma yoluyla kendine zaman ayırmak çok mantıklı.

Zaman kazandıran hizmetlerle para harcayan bireyler, daha fazla yaşam doyumu bildiriyor. Bir alan araştırması, çalışan yetişkinlerin maddi bir satın alımdan ziyade, zamandan tasarruf sağlayan bir satın alımla para harcadıktan sonra daha büyük bir mutluluk bildirdiklerine dair nedensel kanıtlar sunuyor.

zamanın geçmesi

zamanın geçmesi

4 farklı ülkedeki orta-üst gelir grubundan 6000 kişi üzerinde yapılan çalışma; satın alma zamanından farklı şekillerde yararlanıldığını bildirdi. Bulgular çeşitli faktörlerde geçerliliğini korudu. Ancak araştırmacılar birçok insanın bu şekilde para harcamayı düşünmediklerini söylüyor. İncelenen kişilerin sadece % 28’i gerçekten zamandan kazanmak için harcamıştı. Bu sonuçlar, hayat tatmini üzerindeki zaman baskısının olumsuz etkilerinin insanlara zarar verdiğini düşündürüyor.

Yorum Ekle